Thorupstrand Kystfiskerlaug er en organisation med det almennyttige formål at fremtidssikre fiskeri fra åben strand i Danmark ved at skabe mulighed for, at kystfiskerlejet Thorupstrand har fælles fangstrettigheder i havet. Laugets medlemmer forvalter i fællesskab disse rettigheder og beskytter dem imod at blive gjort til genstand for individuel spekulation og omsætning. Enhver dansk kystfisker, der lever op til laugets vedtægter, kan blive medlem af lauget. 
Laugets vedtægter fremgår af   Thorupstrand Kystfiskerlaugs Vider og Vedtægter.

Kystfiskeriets familier har fra gammel tid samarbejdet om at drive et partsfiskeri, hvor båden, redskaberne og besætningsmedlemmerne hver får deres part af fangsten. På et kystfiskerleje samarbejder familier og bådelag desuden om den fælles drift og vedligeholdelse af landingspladsens faciliteter og infrastruktur. Lauget er et nyt skud på kystens kollegiale organisationsform, der ikke har med bådenes kommercielle drift at gøre, men overtager statens rolle som den almennyttige institution, hvis fond af rettigheder sikrer lokalsamfundets grundlæggende og varige mulighed for at gøre brug af havets vilde økosystem på en bæredygtig måde. 
Thorupstrand Kystfiskerlaug har uddybet sin formålsparagraf i   Kodex for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri

Lær om vores fiskecompagni og afsætning på  Thorupstrandfisk.dk