Vi driver fiskeri på naturens betingelser: Vort fangstområde er Vesterhavet i den sydlige halvdel af Skagerrak og den nordligste Nordsø. Vi fisker fra de føderige sandrevler langs land og ud til de frugtbare skråninger langs den 800 meter dybe Norske rende. Ude i renden strømmer frisk, koldt havvand konstant ud og ind fra Nordatlanten, mens det inde over stengrundene og sandfladerne skiftevis er tykt og klart alt efter vind og strøm.

Vi tilpasser vort fiskeri efter fiskenes naturlige adfærd og opholdssteder, der veksler med vandets temperaturer, strømretningen, bølgerne, fødeemnerne og årstiderne. Vi fisker kun, når det er ”havvejr”, så vi kan komme ud over brændingen; når det blæser har fiskene fred for os.

I vort farvand har fiskebestandene det også godt, fordi de kan vandre fra dybet ind på fladvandet og ud igen som det passer dem efter vejrforholdene og fiskenes livs- og årscyklus. Vore stenrev, klippekanter, kridtstenstoppe, blødhuller, sandrev, skråninger og dyb har vi gennem generationer givet navne, og vi hæ- ger om dem som bedene i vor egen have, der er grobund og skjulested for det liv i vort fælles hav, vi lever af at fange.

Læs mere om fiskeriet og livet i Thorupstrand på www.thorupstrandfisk.dk